WIEDZA ORTOPEDIA

Bóle goleni u biegaczy
Jest to stosunkowo częsta dolegliwość. Pojawiają się one bez ewidentnego urazu, mają związek z przeciążeniem, choć przy dłużej trwającej chorobie bóle mogą występować stale, nawet podczas chodzenia czy odpoczynku. Po angielsku określa się je nazwą 'shin splint'. Przyczyn jest kilka:

1. Złamanie zmęczeniowe kości goleni.
Wielokrotnie powtarzające się przeciążenie kości może doprowadzić do pojawienia się w niej drobnego pęknięcia. Reakcją organizmu na ten uraz jest odczyn gojący (powstawanie kostniny) - którego celem jest unieruchomienie złamania. Jeśli nadal będzie występowało przeciążenie (np. bieganie) - uraz nie będzie mógł się wygoić. Powstanie nowa kostnina.
Rozpoznanie złamania zmęczeniowego stawia się często post factum – widząc na zdjęciu rtg cechy przebytego, wygojonego z powstaniem obfitej kostniny złamania. Niekiedy do postawienia rozpoznania konieczne jest wykonanie oprócz rtg dodatkowych badań, na przykład rezonansu magnetycznego czy USG. Złamania zmęczeniowe pojawiają się najczęściej w obrębie kości stopy, zwłaszcza śródstopia, choć zdarza się inne lokalizacje. Leczenie świeżo wykrytego złamania zmęczeniowego to przede wszystkim umieruchomienie i odciążenie. Niekiedy leczy się operacyjnie skutki złamań zmęczeniowych – usuwając na przykład przeszkadzający nadmiar tkanki kostnej.