WIEDZA CHIRURGIA

Doppler Guided Hemorrhoidal Artery Ligation (DGHAL) - metoda podwiązywania tętnic hemoroidalnych pod kontrolą dopplera została opracowana w 1995 r. w Japonii przez Morinagę i stanowi małoinwazyjną technikę leczenia choroby hemoroidalnej, zwłaszcza przebiegającej z krwawieniem we wszystkich stopniach zaawansowania ( I - IV wg Goligher'a)

Pomimo małoinwazyjnego charakteru procedury, po jej wykonaniu może wystąpić u części pacjentów kilkudniowy, przemijający dyskomfort w zakresie podbrzusza (uczucie parcia) możliwy do opanowania lekami przeciwbólowymi . Zabieg DGHAL obarczony jest niewielką reakcją bólową podczas samego zabiegu i wymaga miejscowo działających środków przeciwbólowych oraz dla poprawy komfortu dożylnej analgosedacji.

Ze względu na małoinwazyjny charakter zabieg DGHAL nie wymaga hospitalizacji chorego i wykonywany jest w trybie amulatoryjnym. Po krótkim okresie obserwacyjnym, pod nadzorem osoby towarzyszącej pacjent może udać się do domu.

Efektywność zabiegu DGHAL uzależniona jest od stopnia zaawansowania choroby hemoroidalnej i wynosi ok. 75-80% po jednorazowym zabiegu przy ryzyku potencjalnych powikłań poniżej 1 %.

Zabieg Stretty (Stretta procedure) jest małoinwazyjnym, endoskopowym sposobem leczenia pacjentów z chorobą refluksową przełyku (GERD) dedykowanym dla młodych chorych z refluksem kwaśnym w przebiegu niewielkiej przepukliny rozworu przełykowego przepony lub tzw "luźnym" wpustem o średnicy ok 20mm. Zabieg polega na wielopunktowym podgrzaniu dolnego zwieracza przełyku i tym samym jego stymulacji do odbudowy i odzyskania funkcji antyrefluksowej. Dla zminimalizowania powikłań procedurę wykonuje się w znieczuleniu ogólnym i wiąże się z kilkugodzinną obserwacją z odpowiednim reżimem dietetycznym. Bezpośrednio po zabiegu może wystąpić przemijające uczucie dyskomfortu w zakresie nadbrzusza i okolicy zamostkowej ustępujące po lekach przeciwbólowych. W pierwszym miesiącu po zabiegu konieczne jest stosowanie doustnych blokerów pompy protonowej w dawkach terapeutycznych 2 x 40mg a przez kolejne 5 miesięcy 1 x 40mg. Efekt kliniczny zabiegu Stretty występuję pomiędzy 6 a 12 miesięcy od czasu wykonania procedury. W tym okresie można stopniowo zmniejszać dawkowanie blokerów pompy protonowej i odstawić je po wcześniejszej kontroli endoskpowej. Efektywność zabiegu Stretty w pierwszym okresie po zabiegu wynosi ponad 90% jednak po ok 7 latach stopniowo spada do ok 60%. Zabieg Stretty należy do procedur małoinwazyjnych i tym samym o niskim ryzyku potencjalnych powikłań wynoszącym poniżej 1 %.